NOVÁ STUDIE V IRSKU ODHALUJE: KATOLIČTÍ STUDENTI JSOU NEJVÍCE POSTIŽENI ŠIKANOU

Země: Irsko

Datum incidentu: 2. září 2021

Nedávná studie “Národního výzkumného a zdrojového centra proti šikaně” Univerzity v Dublinu dokazuje, že křesťanští studenti jsou zvláště postiženi nesnášenlivostí a diskriminací na středních školách. Zpráva je založena na 214 rozhovorech s učiteli náboženské výchovy z každé irské střední školy. Polovina dotázaných škol uznala šikanu kvůli víře studentů jako problém. Učitelé vyjádřili své znepokojení nad negativními stereotypy a vyloučením studentů se silným přesvědčením nebo nepopulárními názory. Podle odpovědí ve studii, křesťané a zejména katolíci byli největším terčem. Jeden učitel poznamenal: ‚‚V Irsku je nyní společensky přijímáno, že katolíci jsou uráženi nebo znevažováni.‘‘

Zpráva odhaluje skutečnost, že značný počet učitelů byl znepokojen šikanou založenou na náboženstvích. Některé anonymně citované komentáře byly: ‚‚Ze strany nevěřících studentů může být nepřátelství vůči studentům, kteří občas vyjadřují víru‘‘ a ‚‚silné přesvědčení studentů může být zesměšňováno.‘‘ 

Učitelé označili křesťany za nejzranitelnější skupinu. Někteří z nich poznamenali, že studenti vyjadřující náboženské přesvědčení mohou zažít šikanu na nízké úrovni dokonce od zaměstnanců. Jeden učitel poznamenal, ‚‚mám podezření, že křesťané dnes dostávají největší čočku. Existuje obecná nesnášenlivost křesťanského světonázoru, kterou je třeba řešit.‘‘

Jedním z konkrétních problémů hodnocených studií byla negativní stereotypizace, která postihla převážně katolické studenty. Zpráva uvádí: ‚‚pokud jde o negativní stereotypy studentů, učitelé jsou nejvíce znepokojeni těmi, kteří se identifikují jako katolíci (12%) a nejméně znepokojeni negativními stereotypy těch, kteří se identifikují jako ateisté (2%).‘‘ Citovaný komentář řekl: ‚‚Katolický student má větší pravděpodobnost, že bude zesměšňován pro svou víru, takže mají tendenci být umlčeni převažujícím trendem směrem k sekulárnímu humanistickému pohledu na svět.‘‘

Jeden znepokojující aspekt tohoto problému je, že podle pozorování studie a opíraje se o zjištění další studie z roku 2019 to vypadá, že obvykle mnohí mladí lidí identifikující se jako věřící v různých fázích mají problémy ve vyjádření. Jeden učitel také navrhl, že ‚‚držení náboženského světonázoru může být v moderním Irsku osamělým zážitkem.‘‘ (Zpráva o inkluzivním náboženském vzdělávání 2021)

Ačkoli studie obecně a zejména její zjištění poukázaly na šikanování studentů na základě jejich náboženské příslušnosti, hlavní média jednoduše informovaly o pozorování učitelů, kteří tvrdí, že by bylo nejlepší přestat s náboženskou výchovu jako povinným předmětem. Tato mylná představa jasně demonstruje zjevnou zaujatost médií vůči křesťanům. (The Time

https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=5292