UKRAJINA: RUSKÉ JEDNOTKY MUČILI PRAVOSLAVNÉ KNĚZE

Dymytrij Rudjuk, Lvovský metropolita pravoslavné církve Ukrajiny (OKU), obvinil ruskou armádu a Moskevského patriarchu Kyrila z odpovědnosti za mučení ukrajinských pravoslavných kněží. V jednom rozhovoru prohlásil, že „většina kněží OKU musela uprchnout z Ruskem okupovaných oblastí Ukrajiny. Ti, kteří zůstali, jsou často mučeni. Pět pravoslavných kněží bylo zastřeleno a mnich byl krutě umučen k smrti“.

Rudjuk dodal, že v Ruskem okupovaných oblastech je téměř nemožné vykonávat pastorační činnost, protože „když ruská armáda vstoupí do oblasti, vojáci hledají kněze a kontrolují, ke které církvi patří. Za tímto účelem mají připravený seznam otázek. Takový seznam byl nalezen poblíž Kyjeva“.

Podle Rudjuka od začátku války v únoru přešlo od „Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu“ (UOK-MP) k OKU asi 600 farností, zejména ve střední Ukrajině.“

Hlava ruského pravoslaví podporuje Putinovu válku, která vyvolává vážné nepokoje mezi věřícími moskevského patriarchátu na Ukrajině. Rudjuk pro Daily Mail řekl: „Ideologie ‚Russki mir‘ (Ruský svět) je hereze, protože je v rozporu s evangeliem. Tato ideologie ničí vše, co je křesťanské“.

Metropolita uspořádal 12. července spolu s arcibiskupem Franzem Lacknerem a biskupem Wilhelmem Krautwaschlem ekumenickou vzpomínku na padlé ukrajinské vojáky na Lvovském hřbitově. 

Zdroj: Kathpress.at