Křesťanská čtvrť se o víkendu stala terčem násilí v Jeruzalémě

  1. ledna 2023

Po řádění radikálního židovského gangu v křesťanské čtvrti jeruzalémského Starého města, 26. ledna večer, vyzvalo shromáždění katolických ordinářů ve Svaté zemi politické a náboženské autority, aby navrátily občanskému a náboženskému životu v Jeruzalémě větší klid.

„Je to jen poslední z řady epizod náboženského násilí, které se dotýká symbolů křesťanského společenství a zasahuje i mimo něj,“ uvedli ve svém prohlášení z 27. ledna. „Odsuzujeme takové útoky a vyjadřujeme znepokojení nad eskalací násilí ve Svatém městě.“

Incident se odehrál v době, kdy v Jeruzalémě o víkendu vypuklo násilí, když 27. ledna bylo v synagoze po modlitbách zabito sedm Izraelců a další střelba následující den si vyžádala zranění dvou Izraelců nedaleko Starého města, v palestinské vesnici Silwan.

Právníci katolické lidskoprávní organizace Society of St. Yves, která pracuje pod patronací latinského patriarchátu, uvedli, že případ je součástí systematického násilí ze strany osadníků, proti kterému se začali bránit právními prostředky.

„Samozřejmě (rostoucí násilí) je znepokojující,“ řekl ředitel Raffoul Rofa, který uvedl, že budou případ sledovat, aby se ujistili, že nebude odsunut na vedlejší kolej. „Je třeba více sledovat útoky. Nikomu se nelíbí, když je napadán, bez ohledu na náboženství. Tyto útoky by se měly brát vážněji. Je to nešťastná záležitost.“

Shromáždění katolických ordinářů ve Svaté zemi zdůraznilo význam Jeruzaléma pro všechna abrahámovská náboženství a uvedlo, že město „musí zůstat vlastí věřících všech vyznání a ne rukojmím radikálních skupin“.

Zdroj: https://www.catholicregister.org/home/international/item/35205-christian-quarter-targeted-as-jerusalem-spirals-into-weekend-of-violence

Foto: OSV News photo/Ammar Awad, Reuters