MINSKÉ ÚŘADY UZAVÍRAJÍ ŠKOLU KATOLICKÉHO KŘESŤANSKÉHO SOCIÁLNÍHO CENTRA

Minské úřady uzavřely církevní školu při Katolickém křesťanském sociálním centru. Do centra byla vyslána policie, aby zkontrolovala, „zda se tam vůbec vyučuje“, uvádí…

Pokračovat ve čtení