Nové zákony v Bělorusku umožní větší zlomyslnost vůči křesťanům

11.10.2023

Dne 11. října schválila Sněmovna reprezentantů Běloruska v prvním čtení nový zákon o činnosti náboženských organizací. Obsah tohoto návrhu zákona byl zveřejněn teprve nedávno a ačkoli stále čeká na své druhé čtení, než vstoupí v platnost, OSN a různé organizace pro lidská práva varují před dalšími represemi vůči církvím považovaným za „nežádoucí“, které tento zákon umožní. Očekává se „masová likvidace různých náboženských organizací“, hlásí opoziční média.

Podle lidskoprávní organizace Forum 18 má tento zákon důsledky:

 • nadále vyžadovat, aby všechny náboženské komunity získaly státní registraci, než jim bude povoleno působit;
 • nadále zakazovat činnost neregistrovaných náboženských organizací;
 • uložit povinnou přeregistraci do jednoho roku všem registrovaným náboženským organizacím, a to v souladu s dřívějšími požadavky na politické strany a jiná veřejná sdružení;
 • uložit ještě přísnější omezení a podmínky registrace;
 • široce a svévolně používat nedefinované pojmy „extremismus“, „terorismus“ a „ideologie běloruského státu“ k ospravedlnění omezování výkonu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení a souvisejících základních svobod;
 • zachovat pravomoci režimu kontrolovat a sledovat náboženské komunity;
 • poskytnout režimu větší „legální“ možnosti násilně uzavřít náboženské komunity;
 • pokračovat a zvýšit cenzuru a omezení náboženské literatury a předmětů;
 • zavést nová omezení náboženské výchovy náboženskými komunitami;
 • usilovat o oddělení náboženských komunit od zapojení do širší společnosti;
 • a uvalit nová omezení na náboženskou charitativní činnost a nedovolit žádným náboženským organizacím kromě klášterů provozovat dětské domovy.“

Nový zákon o náboženství má za cíl nahradit a zpřísnit již tak přísný zákon o náboženství z roku 2002. Různé snahy skupin občanské společnosti a katolických, pravoslavných a protestantských subjektů po roce 2002 upravit tento zákon, včetně petice podpořené více než 50 000 jednotlivci, byly vládou zamítnuty a ti, kdo za iniciativami stáli, čelili následkům. Podle odborníků konzultovaných běloruským opozičním médiem ‚Belsat‘ je vytvoření tohoto nového zákona reakcí režimu na aktivní účast různých náboženských komunit na protestech v roce 2020.

„Vrací se sovětské časy, kdy se věřící lidé, věřící, museli skrývat,“ řekl Belsatu arcikněz George Roy z Běloruské pravoslavné církve (Konstantinopolský patriarchát) ve Vilniusu.

V srpnu 2023 tři zvláštní zpravodajové Organizace spojených národů napsali běloruské vládě, že vyjádřili obavy, že ustanovení navrhovaného nového zákona o náboženství „nesplní závazky Běloruska podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv“.

Aktualizace (11. ledna 2024): Nový zákon byl podepsán 30. prosince 2023 a vstoupí v platnost 5. července 2024. Právní text byl zveřejněn 5. ledna a byl kritizován mnoha náboženskými vůdci. Nahrazuje již tak velmi restriktivní zákon o náboženství z roku 2002.

Článek 15 nového zákona deklaruje: „Náboženská činnost v Bělorusku bez vytváření náboženských organizací a jejich státní registrace je zakázána.“ Kromě toho zákon vyžaduje, aby se všechny náboženské komunity znovu zaregistrovaly mezi červencem 2024 a červencem 2025.

Zdroj: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=7071

Foto: Daniil Yakovchik na Unsplash