KŘESŤANSKÝ ŽADATEL O AZYL VYHRÁL U EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

Země: Francie

Datum incidentu: 26. Dubna 2022

V roce 2018 požádal pákistánský státní příslušník, který konvertoval od islámu ke křesťanství, o azyl ve Švýcarsku, ale úřady ho odmítly. Přestože Spolkový správní soud uznal jeho konverzi, žádost zamítl; po převzetí případu však Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl ve prospěch žadatele. Domnívali se, že články 2 a 3 EÚLP by byly porušeny, pokud by byl poslán zpět do Pákistánu.

Federální správní soud žádost zamítl, protože rozhodl, že procento útoků na křesťany nestačí k tomu, aby jej bylo možné považovat za kolektivní pronásledování. Žadatel měl pocit, že situace nebyla dostatečně pečlivě analyzována, protože konvertoval z islámu na křesťanství, a proto byly okolnosti kritičtější. 

Pokud by se vrátil do Pákistánu, žadatel se domníval, že by došlo k porušení Článku 2, právo na život; Článku 3, právo nebýt vystaven mučení nebo nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu; a Článku 9, právo na svobodu náboženského vyznání nebo víry. Tolik napsal ve své žádosti k ESLP, která hájí všechna tato práva zakotvená v Evropské ústavě o lidských právech (EÚLP). Soud dospěl k závěru, že články 2 a 3 by byly porušeny, pokud by se žadatel vrátil. 

Toto rozhodnutí bylo velkým vítězstvím pro ty, kteří žádají o azyl, zejména pro křesťanské konvertity. Stálo v něm, že státy musí plně zvážit situaci v jednotlivých případech a určit tak, zda by mohlo dojít k porušení článků 2 a 3.