Ruští vojáci a úředníci šikanovali církevní představitele a věřící na Ukrajině a některé kostely uzavřely 

Datum incidentu: 12. června 2022

Mezi 12. a 16. červnem byly na Ruskem okupované východní Ukrajině vojáky a úředníky sužovány čtyři protestantské kostely. Tři z nich se nacházejí v Doněcké oblasti – Centrální baptistický kostel, kostel Krista Spasitele v Mariupolu a kostel v Manhuši – a další je kostel ve Vasiljevce v Záporožské oblasti. Podle Dr. Hyun Sook Foley, zástupkyně Hlasu mučedníků Korea, úředníci prováděli v těchto kostelech prohlídky, požadovali doklady, zabavovali vybavení a dokonce nutili členy církve opustit budovu.

Foley přidala následující: „v březnu pohřbila centrální baptistická církev v Mariupolu dva umučené členy církve, kteří patřili do pětičlenné skupiny, jejíž dodávka byla zasažena granátem, když přiváželi zásoby a starali se o 200 lidí žijících ve sklepě kostela, když bylo město napadeno. Nyní je město pod ruskou kontrolou. Samotná budova kostela byla zničena. Zůstal jen suterén. V neděli 12. června se k bohoslužbě sešla zbývající necelá stovka členů církve. Ozbrojení muži přišli s výhrůžkami a požadovali registrační dokumenty církve. Bohužel ozbrojenci dostali originální dokumenty, které si odnesli s sebou.“

Mezi 15. a 16. červnem ve vesnici Manhuš shromáždil Hlas mučedníků Korea zprávy o tom, že ruská armáda donutila věřící opustit modlitebnu a budovu rehabilitačního centra. 

Ve stejný den farář z kostela ve Vasiljevce oznámil, že kostel navštívily ruské úřady. Ve zprávě se uvádí: „Několik příslušníků FSB přišlo do modlitebny, všechny zaregistrovali a řekli, že kostel zavírají a další setkání se konat nebudou.  Poté se policisté vydali do presbyteriánova domu, provedli prohlídku a odebrali notebooky a telefony ke kontrole“.

Kromě toho Hlas mučedníků Korea vyšetřuje zprávy o dvou církevních vedoucích ze stejného regionu, kteří byli zatčeni a v současné době jsou zadržováni na neznámých místech bez obvinění. Zástupkyně Foley uvedla, že 18. června „Nikolai Zholovan, Baptistický pastor ve Vasilyevce, byl unesen úřady“. Téhož dne očití svědci oznámili, že „Valentin Žuravlev, pastor melitopolské církve Zdroj života, který je zároveň místním veterinářem, byl odveden ozbrojenými ruskými vojáky, když se účastnil nepolitické mezináboženské modlitební akce na náměstí“. 

I přes náročné podmínky tyto církve nadále fungují v rámci svých možností. Foley řekla, „věřící nám řekli, že se snaží navrátit církevní budovy do použitelného stavu, ale je to obtížné kvůli nedostatku stavebních materiálů, elektřiny a vnější komunikace“.

Ne všechny církve však čelí tomuto hrubému zacházení. Ti, kteří byli obtěžováni, mají jedno společné: registraci u ukrajinské vlády, kterou ruské úřady považují za nelegitimní. Proto bylo kněžím v těchto regionech doporučeno, aby na žádost ruských úřadů nepředkládali originály registračních dokladů. Místo toho by měli předložit kopie, ověřené církevní pečetí a podepsané knězem, aby se zabránilo ruským orgánům zabavit dokumenty a tvrdit, že církev není řádně zaregistrována.

Zdroj: Mnnonline.org Dotheword.org