SKUPINA PRO LIDSKÁ PRÁVA: NĚMECKÝ MIGRAČNÍ ÚŘAD IGNORUJE PRONÁSLEDOVÁNÍ ÍRÁNSKÝCH KŘESŤANSKÝCH KONVERTITŮ

Během tiskové konference konané 28. července informovala „International Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM)“ o lhostejnosti a dokonce zaujatosti německého migračního úřadu (BAMF) vůči osudu íránských křesťanských konvertitů, kterým v případě deportace do Íránu hrozí pronásledování nebo dokonce smrt. Pastor Dr. Gottfried Martens, odborník na právní praxi a deportační řízení, vzpomíná, jak si představitelé dělali legraci z výpovědí křesťanských Íránců, a prohlásil, že soudní jednání je „čistý hazard“. Mnoho íránských konvertitů sdílelo své těžkosti a neuspokojivé zkušenosti s německými úřady.

Mluvčí představenstva IGFM Martin Lessenthin řekl deníku Tagespost:„Posudky a rozhodnutí Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky a správních soudů ignorují pronásledování, kterému jsou v Íránské islámské republice neustále vystavováni disidenti a lidé s odlišným přesvědčením. Křesťanští konvertité, kteří veřejně vyznávají svou víru a shromažďují se k modlitbě, jsou ve vážném nebezpečí. Oběti jsou vystaveny státnímu pronásledování a útokům fanatiků.“

Pastor Martens citoval přepis soudního slyšení konvertity před BAMF. Tato slova řekl policista konvertitovi: „Říkáte, že věříte ve věčný život, pak by pro vás neměl být problém, když se vrátíte do Íránu a budete skutečně odsouzen k trestu smrti, protože tak získáte věčný život, o který usilujete.“

Humanitární organizace Open Doors rovněž každoročně vydává zprávy o azylové situaci křesťanských konvertitů v Německu. V poslední zprávě se píše: „Úřady v Německu podezírají mnoho konvertitů, že své obrácení na křesťanskou víru pouze předstírají. Stejná nedůvěra se projevuje vůči pastorům, kteří potvrzují víru uprchlíků. V mnoha případech tak zaměstnanci úřadů záměrně ignorují dokumenty předložené odborníky v otázkách víry a staví nad ně své hodnocení, vedené osobními názory.“

Zdroje: Pro-medienmagazin.de, IGFM, Die Tagespost, Katholisch.de, https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=6113

Ilustrační obrázek: Igor Rodriguez na Unsplash