VĚTŠINA OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ Z NENÁVISTI (42%) JSOU KATOLÍCI

Nedávná čísla ukazují, že katolíci jsou nejčastějšími oběťmi náboženských předsudků a zločinů z nenávisti ve Skotsku. Až 42% nábožensky motivovaných zločinů z nenávisti je pácháno na katolících, ve srovnání s 26% proti muslimům a 10% proti protestantům. Naproti tomu údaje skotské vlády ukazují, že rasově motivované zločiny z nenávisti klesly mezi lety 2014-15 a 2019-20 o 20%. Míra kriminality z nenávisti vůči transgender osobám se přitom zdvojnásobila. Asistent náčelníka Garyho Ritchie se vyjádřil, že zločin z nenávisti je „nedostatečně hlášený zločin“, což znamená, že oběti ‚‚mohou být terčem při mnoha příležitostech, než podají hlášení našim důstojníkům.‘‘