ZÁKON UMOŽŇUJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELŮM ZAKÁZAT NÁBOŽENSKÉ SYMBOLY NA PRACOVIŠTI V NĚMECKU POTVRDIL EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR

Země: evropské instituce (EU, EÚLP, atd.)

Datum incidentu: 15. července 2021

Evropský soudní dvůr EU rozhodl, že zaměstnavatelé mohou zakázat viditelné náboženské symboly ve svých podnicích, tj. mohou zakázat svým zaměstnancům nosit kříže a šátky. Ve svém rozhodnutí, uskutečněným v Lucemburku soud uvedl, že členské státy by měly zvážit, jestli zákaz odpovídal na “skutečnou potřebu” na straně zaměstnavatele, zejména proto, že potenciálně zasahuje do práv zaměstnanců na svobodu vyznání. Případ přišel k soudu poté co dvě ženy věřící v Islám v Německu podaly právní stížnosti proti jejich pracovištím za zasahování do jejich víry. Následně byl případ postaven před rozhodnutí Evropského soudního dvora o legitimitě vnitrostátních právních předpisů.

Jelikož rozhodnutí Evropského Soudního Dvora jsou závazná pro členské státy, tyto rozsudky hlavních soudních otázek se často stávají precedenty pro budoucí právní předpisy nebo případy v jiných členských státech. V důsledku to může znamenat, že kvůli této otázce a principu rovnosti mezi různými náboženstvími, by křesťaném také již nemělo být dovoleno, aby veřejně nosili nebo zobrazovali jakýkoli křesťanský symbol, jako náhrdelník s křížem, na svém pracovišti, pokud to zaměstnavatel zakazuje. 

Zdroj: premierchristian.news