EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA ZPROSTIL VINY ŽENU, KTERÁ ZNESVĚTILA PAŘÍŽSKÝ KOSTEL, SIMULOVALA POTRAT KRISTA A MOČILA NA OLTÁŘ.

13.10.2022

Evropský soud pro lidská práva nedávno dospěl k závěru, že Eloïse Boutonová, členka hnutí Femen, která v roce 2013 před oltářem a svatostánkem kostela La Madeleine v Paříži předvedla akt nahoře bez simulující potrat Krista Pannou Marií, musí být odškodněna. Za „sexuální exhibici“ ji francouzský soud odsoudil k jednoměsíčnímu podmíněnému trestu odnětí svobody a pokutě 2 000 eur. Znesvětila také oltář kostela močením a protikřesťanskými hesly a symbolikou. Tímto rozsudkem se vytváří nebezpečný precedentní záznam, který jen podpoří další rouhačské útoky na křesťany.

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) zrušil původní rozhodnutí francouzského soudu, který odsoudil Eloïse Boutonovou, v té době bojovnici feministické skupiny Femen, k jednoměsíčnímu podmíněnému trestu odnětí svobody a pokutě 2000 eur za „sexuální exhibici“. Nyní jí Francie musí zaplatit 2 000 eur za citovou újmu a 7 800 eur na pokrytí soudních a cestovních výdajů.

Eloïse Boutonová vstoupila 20. prosince 2013 do kostela La Madeleine v Paříži a před oltářem a svatostánkem se obnažila, močila na schody oltáře, byla nahoře bez, potetovaná, se zkříženýma rukama, na hlavě měla trnovou korunu a modrý závoj Panny Marie a v rukou držela „dva kusy volských jater, symbol potraceného Ježíška“. Na hrudi měla napsaná hesla „Vánoce jsou zrušeny“ a „344. coura“ v narážce na manifest 343 propotratových feministek z roku 1971.

Po třech fázích soudních procesů, které skončily v roce 2017, francouzský soud odsoudil Eloïse za „sexuální exhibici“. Obžalovaná se nicméně obrátila na ESLP s tvrzením, že byla „porušena její svoboda projevu“, a soud nyní rozhodl v její prospěch. Rozsudek ESLP kritizuje skutečnost, že francouzští soudci shledali Boutonovou vinnou ze sexuálního ukájení, a tvrdí, že se „omezili na zkoumání otázky obnažení prsou v místě bohoslužby, aniž by se zabývali významem tohoto aktu“. Podle Soudního dvora je význam následující:

„Vzhledem ke své militantní povaze musí být jednání navrhovatelky [Eloïse Boutonové], jehož cílem bylo vyjádřit její politické přesvědčení v souladu s postoji hnutí Femen, jehož jménem jednala, považováno za „vystoupení“ spadající do působnosti článku 10 [Svoboda projevu]. Účelem vystoupení navrhovatelky s obnaženými prsy, které bylo uspořádáno v souladu s postupy stanovenými hnutím Femen, bylo předat na symbolickém místě bohoslužby poselství týkající se veřejné a společenské debaty o postoji katolické církve k citlivé a kontroverzní otázce, konkrétně k právu žen na svobodnou kontrolu nad svým tělem, včetně práva na interrupci.“

Tato redakce rozsudku vyjadřuje, že soud se otevřeně staví na stranu útočníka nejen v tom smyslu, že se domnívá, že jeho představa „svobody projevu“ má být chráněna před „náboženským cítěním“, ale také vyjadřuje zaujatý postoj k postoji zastánců potratů.

Toto rozhodnutí není první, v němž ESLP považuje „svobodu projevu“ za hrubý útok na city milionů křesťanů. Evropské centrum pro právo a spravedlnost (ECLJ) ve svém příspěvku komentujícím toto rozhodnutí připomíná mimo jiné rozhodnutí ESLP o zproštění viny ruské feministické skupiny „Pussy Riot“ poté, co vtrhla do chrámu Krista Spasitele v Moskvě a uspořádala rouhačské představení jako formu „svobody projevu“. ESLP naproti tomu rovněž vysvětluje, že pokud jde o urážku citů stoupenců jiných náboženství, ESLP rozhodl v jejich prospěch nad „svobodou projevu“, což je logický výsledek, který se od soudu očekává. Tento kontrast v přístupu k náboženskému cítění křesťanů ve srovnání s příslušníky jiných náboženství ukazuje dvojí standardy ESLP a jejich přehlížení křesťanů obecně.

Tímto rozhodnutím se vytváří nebezpečný precedens, který bude jen podporovat další útoky na křesťany. Nebylo by překvapením, kdyby se počet podobných případů, zaštítěných nesprávným pojetím svobody projevu ze strany ESLP, v budoucnu zvýšil.

Zdroj: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=6289