Firma zaměřená na náboženskou svobodu se dostává do světa s 1 500 mezinárodními případy

Křesťanští právní obhájci spolu s Alliance Defending Freedom nyní pracují ve více než stovce zemí. Ačkoli Alliance Defending Freedom (ADF) přitahuje pozornost veřejnosti spíše tím, že předkládá případy týkající se náboženské svobody Nejvyššímu soudu USA, její mezinárodní odnož vyhrála od roku 2010 více než 1 500 případů ve 104 zemích.

Po prvním desetiletí své činnosti v rámci USA začala ADF dostávat žádosti o pomoc v oblasti mezinárodního porušování náboženské svobody.

„V té době jsme prostě neměli síť a zdroje na to, abychom se všemi těmito stížnostmi zabývali, protože jsme se při prosazování našich zájmů zaměřovali na USA,“ řekl Lorcan Price, evropský právní poradce Alliance Defending Freedom International (ADFI). „Měli jsme pocit, že je třeba s tím něco udělat. Zejména celá otázka skutečného, fyzické pronásledování křesťanů po celém světě byla katalyzátorem našich snah.”

ADFI byl tedy spuštěn v roce 2008.  Mezi její pobočky patří Vídeň, Brusel, Štrasburk, Ženeva, Mexico City a Dillí. Skupina se zaměřuje na země, které dodržují zásady právního státu (alespoň do určité míry), ale obhajobu náboženské svobody v totalitních režimech, jako je Severní Korea, přenechává jiným organizacím. Jeho posláním je udržovat dveře otevřené evangeliu tím, že bojuje za náboženskou svobodu u soudů po celém světě.

Ačkoli obhajoba ADFI dosáhla v tichosti značných úspěchů, je v řadě zemí obtížnější zajistit, aby byla rozhodnutí skutečně prosazena. To nakonec dokládá i fakt (dle Ministerstva zahraničí USA), že téměř 80 procent světové populace žije v regionech, kde je silně omezena náboženská svoboda.

V současné době má ADFI v Indii a Asii více případů než v jiných kancelářích. Padesát zaměstnanců v jižní Asii „je mimořádně vytíženo tím, co se děje v Indii,“ řekl Price.

Kromě soudních řízení vedou advokáti „vyšetřování násilí v případech, kdy místní úřady odmítají dělat svou práci a skutečně vyšetřovat davové násilí vůči křesťanům“.

Evropa má také své výzvy. Některé případy ADFI se dostanou až k Evropskému soudu pro lidská práva, což je mezinárodní soud, který vykládá, jak by měla být uplatňována Evropská úmluva o lidských právech ve 46 zúčastněných zemích (od září, kdy končí členství Ruska, pouze 45). Žádný orgán však rozhodnutí nevynucuje a země jako Rusko, Ukrajina a Turecko rozsudky soudu v některých případech ignorují.

Sam Brownback, předchozí velvyslanec USA pro mezinárodní náboženskou svobodu, vidí i přesto snahu o právní obranu proti náboženské diskriminaci jako důležitou. Bojovat u soudu za náboženskou svobodu je „dobrá taktika“, ale „ne vždy dostačující taktika“, řekl. Působení v těchto zemích, které mají zákony, ale často se jimi neřídí, je „skutečně složitý terén“.

Podáním stížnosti u soudu lze často „získat pozornost“ pro porušení náboženské svobody, řekl Brownback. Pak lze na provinilý stát vyvinout politický tlak.  

„Naši funkci vidíme v tom, že udržujeme dveře otevřené pro evangelium a využíváme k tomu všechny prostředky, které jako právníci můžeme použít,“ řekl Price. Snažíme se „prosazovat právní stát v těch zemích, které jsou ochotny jej dodržovat, aby chránily náboženskou svobodu“.

„V Bibli je mnoho pasáží, které odkazují na náboženskou svobodu, řekl Wolf. „Přesto je věřícím lidem po celém světě upíráno základní a nezadatelné lidské právo vyznávat a vyjadřovat svou víru podle svého svědomí.“ Práce ADFI “ je nyní pravděpodobně důležitější než kdykoli předtím.”

Zdroj: https://www.christianitytoday.com/news/2022/july/alliance-defending-freedom-international-religious-liberty.html