KŘESŤANSKÁ PĚSTOUNSKÁ A ADOPČNÍ AGENTURA ŽALUJE SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Země: Spojené Království

Datum incidentu: 29. června 2021

Cornerstonské adopční a pěstounské služby se odvolávají proti rozhodnutí soudu. Poté, co vrchní soud rozhodl, že evangelická křesťanská pěstounská agentura musí změnit svou politiku týkající se umísťování dětí výhradně do rodin heterosexuálních manželských párů. Právník QC Aiden O’Neill nyní podporuje adopční agenturu a uvedl, že rozhodnutí je „nekonzistentní“. Právník QC Sir James Eadie, který zastupuje Ofsted, nemůže najít takové nesrovnalosti v rozhodnutí soudce.

Odvolání se řídí rozhodnutím soudce Juliana Knowlesa, který rozhodl ve prospěch Ofstedu a uvedl, že Cornerstone ‚‚musí změnit svou personální politiku, aby gayové a lesby, kteří jsou evangelikální křesťané mohli požádat, aby se stali budoucími pěstounskými rodiči, a nemůže legálně odmítnout, aby tak učinili‘‘.

Ofsted, což je zkratka pro Úřad pro standardy ve vzdělávání, dětských službách a dovednostech (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills), snížila evangelické adopční agentuře své hodnocení z “dobré” na “vyžaduje zlepšení”, což vedlo agenturu k tomu, aby dala Ofsted k soudu. Ofsted uvedl, že Cornerstone koná diskriminačně vůči lesbičkám a homosexuálním párům, protože dávají děti jen smíšeným párům, které jsou evangelikální křesťané. 

Podpořen špičkovým právníkem Aidanem O’Neillem QC, nezávislá agentura na podporu adopce se nyní odvolává na rozhodnutí Nejvyššího soudu. O’Neill uvedl v písemném tvrzení, že existuje ‚‚intimní spojení mezi evangelikální identitou a uznáním, že k sexuální intimitě mělo docházet výhradně v rámci manželství mezi dvěma osobami opačného pohlaví‘‘.

O’Neill také vyvrátil prohlášení soudců, že politika pěstounské péče je nezákonnou diskriminací, protože neporušuje zákon o rovnosti sám o sobě. Dále objasnil, že politika porušuje zákon pouze ‚‚pokud vyžaduje, aby se žadatelé zdrželi homosexuálního chování‘‘.

U odvolacího soudu pan O’Neill uvedl: ‚‚Pokud akceptujeme politiku Cornerstone, je objektivně odůvodněno… že pěstounská agentura by měla omezit své služby na osoby, které mají stejnou víru, není pak na soudu, aby jim řekl, co to víra vlastně je‘‘ a ‚‚kdyby jste lépe rozuměli svojí vlastní víře, uvítali byste homosexuály jako pěstouny. Pokud uznáte, že požadavky na náboženství a víru jsou oprávněné a zákonné, je to konec záležitosti.‘‘

Jude Knowles se prý pokusil “sloučit  neslučitelné” tlakem na Cornerstone aby přijal homosexuální evangelické křesťany jako pěstouny. 

Pan O’Neill argumentoval nekonzistentností toho, že někdo je “evangelickým křesťanem”, ale podporuje životní styl sexuálních aktivit stejného pohlaví. A dodal: ‚‚Můžeme říci, pokud bysme byli nuceni přijmout ty, kteří tvrdí, že se hlásí k evangelické víře, ale nevedou své životy v souladu s tradiční biblickou morálkou, pak by to bylo maření těch, kteří se přihlásili k Cornerstonu kvůli jeho křesťanskému evangelickému étosu.‘‘

Poukazuje na vysokou úspěšnost adopční agentury, a to zejména kvůli jejich křesťanskému étosu, Pan O’Neill uvedl, že agentury ‚‚specializující se na na víře založené podporu‘‘ vyzývají lidi, aby se přihlásili. Dále poukázal na existenci dalších adopčních agentur, které umožňují homosexuálním párům adopci nebo pěstounskou péči, a to zejména proto, že místní orgány by nedovolili aby byli diskriminováni. 

Ofsted reaguje na odvolání, jejich QC právník Sir James Eadie, uvedl, že soudce měl ve svém úsudku ohledně politiky pravdu. Eadie uvedl, že: ‚‚Cornerstone tvrdí, že personální politika nerozlišuje mezi potenciálními pěstounskými pečovateli z hlediska jejich sexuální orientace, ale spíše vymezuje chování, které je vyžadováno od všech. Údajný rozdíl mezi sexuální orientací a sexuálním chováním není udržitelný.‘‘

Eadie poukazuje na to, že kritéria umístění se uplatňují odlišně na potenciální rodiče podle toho, zda jsou manželé stejného pohlaví nebo ve smíšeném manželství, a dodal, že ‚‚náboženská přesvědčení Cornerstonu jsou samy o sobě diskriminační v tom, že neuznávají manželství osob stejného pohlaví jako rovnocenné manželství opačného pohlaví, i když k takové diskriminaci může dojít za určitých okolností oprávněné.‘‘

Závěrečné slyšení před soudcem Peterem Jacksonem se očekává na začátku července.