NÁVRH NAHRADIT SLOVO „VÁNOCE“ SLOVY „SVÁTKY“ NEBO „ZIMNÍ PRÁZDNINY“ VYVOLAL OBAVY

Země: Mezinárodní

Datum incidentu: 1. prosince 2021

V prvním prosincovém týdnu unikl interní dokument, který nastiňuje komunikační pokyny pro zaměstnance Evropské unie, což vyvolalo obavy mezi křesťanským obyvatelstvem. V tomto dokumentu, Komisařka EU pro rovnost, Helena Dalli z Malty, navrhla nahradit termín „Veselé Vánoce“ termínem „Veselé Svátky“, nebo nazývat Vánoce „zimní prázdniny“ ve jménu otevřenosti. Mezi křesťanskými hlasy to vyvolalo obavy, Papež František nazval tuto akci ‚‚módou oslabeného sekularismu‘‘ a nazval ji „anachronismem“. Dokument byl od té doby stažen.

Papež František se k této otázce vyjádřil také 6. prosince během své tiskové konference. Řekl: ‚‚a buďte opatrní, abyste nebyli nositeli ideologické kolonizace. Proto je [otázka] Vánoc anachronismem.‘‘ Poznamenal také, že tento „anachronismus“ připomíná minulé diktatury.

Kardinál Jean-Claude Hollerich Lucemburský připomněl, že důvodem existence oslav je narození Krista a že přát si „hezkou zimní hostinu“ je ve skutečnosti ‚‚praktická diskriminace křesťanů, kterou nemůžeme přijmout.‘‘ Hollerich, který je šéfem Komise biskupských Konferencí Evropské Unie (COMECE), také řekl, že tato diskriminace vůči Křesťanům z Unie je ‚‚politicky velmi dobrý krok, protože tlačí katolíky vůči stranám, které jsou populistické, ale s Katolickým diskurzem (…) Musíme povzbudit katolické politiky, aby se nebáli dělat politiku motivovanou jejich křesťanskou vírou,‘‘ řekl. 

Kardinál Peter Turkson, který je hlavou Vatikánského diskasteria pro integrální lidský rozvoj, dodal, že pokyny byly jistě vytvořeny s dobrým úmyslem a snahou politiků vytvořit prostor pro dialog a aby byli lidé všech náboženství vítáni, ale namítal: ‚‚Ale proto abyste vstoupili do dialogu nemusíte přijít o svou identitu ani sdílet identitu jiných abyste vstoupili do dialogu s nimi.‘‘ Pak dodal: ‚‚Dialog je spíše příčinou pro potvrzení naší identity a snahy pochopit a poznat jiné partnery v dialogu.‘‘

https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=5142