ZPRÁVA OBSE UKAZUJE ALARMUJÍCÍ NÁRŮST PROTIKŘESŤANSKÝCH ZLOČINŮ Z NENÁVISTI

Země: Rakousko

Datum incidentu: 16. listopadu 2021

K „Mezinárodnímu dni tolerance“ vydala OBSE zprávu o zločinech z nenávisti, která zdokumentovala 980 popisných incidentů proti křesťanům ze 4008 incidentů celkem. Popisné incidenty jsou ty, které dokumentují organizace občanské společnosti, jako je observatoř. Existuje větší počet případů, kdy se počítají policejní čísla. Observatoř upozornila na stoupající trend (70%), anti-křesťanských zločinů z nenávisti, od loňského roku, vzhledem k tomu, že pouze 8 z 136 občanských společností či mezinárodních organizací trvale hlásilo trestní činy s protikřesťanskou zaujatostí.

‚‚Mediálně a politicky je nenávist vůči křesťanům stěží zaznamenána jako stále zjevnější sociální problém. Ve zprávě OBSE se odráží pouze část tohoto trendu, který jsme dokumentovali několik let, a přesto je to hlasitý budíček proti lhostejnosti a módnímu křesťano-napadání,‘‘ řekla Madeleine Enzlberger, vedoucí víděnské “Observatoře netolerance a diskriminace vůči křesťanům”.

Jen v letošním roce jsme byli schopni ohlásit OBSE asi 600 z 980 případů. Počet přispěvatelů ve srovnání se zbytkem však naznačuje, že skutečný počet zločinů z nenávisti vůči křesťanům je pravděpodobně mnohem vyšší. Řekl To ředitel ODIHRU Matteo Mecacci. ‚‚Ale většina z těchto trestných činů zůstává nehlášená, nezaznamenaná a nevyřešená, takže oběti zůstávají bez podpory nebo nápravy.‘‘

https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=5066