NOVĚ NAVRŽENÁ LEGISLATIVA BY MOHLA KRIMINALIZOVAT PODPORU “PRO ŽIVOT” KOLEM POTRATOVÝCH KLINIK

Země: Španělsko

Datum incidentu: 11. června 2021

Španělské dolní komoře byla předložena nová legislativa. Nový zákon by kolem potratových zařízení vytvořil „nárazníkové zóny“. Dne 21. května vládnoucí španělská Socialistická dělnická strana (PSOE) navrhla poslanecké sněmovně zákon, který si klade za cíl potrestat každého, kdo ‚‚obtěžuje nebo omezuje svobodu ženy, která má v úmyslu uplatnit své právo na potrat‘‘. Nárazníkové zóny by zabránily jakémukoli druhu “Pro-life” kampaně nebo podpory v této oblasti. O návrhu zákona se bude hlasovat.

Návrh zákona by mohl potrestat každého španělského občana za ‚‚podporu, propagování, nebo účast na shromážděních v blízkosti místa, které umožňuje přerušit těhotenství, což způsobuje poškození svobody nebo soukromí”. Kriminalizovalo by to také každého, kdo by rušil ‚‚ženu hledající potrat”.

V zákoně PSOE je pro-life je “obtěžování” charakterizováno jako ‚‚přístup k ženám s fotografiemi, modely plodů a proklamace proti potratům před vstupem na kliniku. Cílem je, aby ženy změnily své rozhodnutí nátlakem, zastrašováním a obtěžováním. Ve Španělsku ACAI požádala o nařízení, které považuje obtěžování tohoto typu na klinikách za trestný čin maření potratů.” 

Návrh zákona by kriminalizoval jakékoliv pro-life chodníkové poradenství s trestem odnětí svobody od tří měsíců do jednoho roku, nebo veřejný služby až 80 dní. Zahrnuje sankci za jakékoliv porušení zákona až tříletým vězením. 

Zákon by taky mohl přinutit Life Ambulance skupiny pro život, aby zastavili svou službu bezplatných ultrazvuků ženě, která nabídku ochotně přijme. Španělský Deník El País informoval o tom, že během projevu z Gador Joya, který provozuje Ambulance, úředník na setkání regionální zdraví navrhl podporu návrhu a tvrdil že Joya vykonává “mučení”. 

El Pais také poukázal na to, že se úředník zeptal, na ‚‚psychologické a emocionální dopady‘‘ těchto žen, které slyšeli tlukot srdce svých dětí a rozhodli se ho udržet. Ačkoli žádným slovem nezmínil efekt ukončení těhotenství, a tedy emocionální a psychologické dopady samotného potratu a ztráty dítěte.  

Ve Spojených státech nejvyšší soud v roce 2014 rozhodl proti nárazníkovým zónám, protože by omezovaly svobodu slova, a byly by proto protiústavní. Uplatňují chráněné klidné chodníkové poradenství jeden na jednoho a zároveň navrhli prováděcí zákon trestající skutečné zastrašování, obstrukce nebo rázný vstup na potrat. Pro-potratová lobby naléhá na vládu, aby zavedla nárazníkové zóny.