NOVINKA: STUDIE ODHALILA, ŽE 61 % LIDÍ MÁ POCIT, ŽE MÉDIA ŠÍŘÍ STEREOTYPY ZALOŽENÉ NA VÍŘE.

Dne 20. září byla zveřejněna rozsáhlá studie organizace Faith and Media Initiative (FAMI), která se zabývá zobrazováním víry a náboženství v médiích. Studie odhalila, že po celém světě existuje silná poptávka po větším zpravodajství a medializaci víry. Ukazuje také, že novináři a redaktoři přiznávají, že pokrytí témat souvisejících s vírou je v tomto odvětví podporováno jen zřídka. Studie se zúčastnilo 9 000 respondentů, mezi nimiž byli občané, novináři a redaktoři z 18 zemí a hlavních náboženství. Důležitým zjištěním bylo, že podle názoru široké veřejnosti „mediální pokrytí může stereotypy související s vírou spíše upevňovat, než před nimi chránit.“

„Z údajů vyplývá, že víra a náboženství jsou v celosvětovém měřítku základním prvkem osobní identity – 82 % respondentů se považuje za věřící, nábožensky založené nebo duchovní,“ uvedl Dritan Nesho, generální ředitel společnosti HarrisX, která studii provedla. „Přesto se novináři, s nimiž jsme hovořili, domnívají, že zpravodajství o víře a náboženství je stále více marginalizováno, a to z různých důvodů, od ekonomických důvodů v redakcích až po obavy z ‚nepochopení‘.

Zde jsou některá hlavní zjištění uvedená v tiskové zprávě: 

63 % lidí z celého světa uvedlo, že v jejich zemích je zapotřebí kvalitní obsah o víře a náboženství.

53 % lidí z celého světa se domnívá, že média aktivně ignorují náboženství jako aspekt dnešní společnosti a kultury.

59 % z celého světa si myslí, že je důležité, aby zpravodajství ve sdělovacích prostředcích odráželo různé náboženské perspektivy.

56 % z celého světa souhlasí s tím, že by se mělo více nuancovaně informovat o složitých náboženských otázkách. 

61 % lidí na celém světě uvedlo, že mediální zpravodajství často upevňuje stereotypy založené na víře, místo aby se jimi zabývalo a chránilo před nimi.

53 % z celého světa si myslí, že by se náboženským stereotypům měla v médiích věnovat stejná pozornost jako jiným stereotypním otázkám.

Globální studie Víra a média se zabývá komplexním souborem otázek, které ovlivňují způsob, jakým se o víře a náboženství informuje v médiích. Na jedné straně je to způsobeno menšími rozpočty, které vedou k nedostatku specializovaných novinářů.

Dalším problémem je, že média popisují obecný „strach“ v souvislosti s pokrýváním náboženství vzhledem k tomu, že náboženství se „stále více politizuje“. Také chybí rozmanitost v redakcích, která nereprezentuje pluralitu náboženských názorů ve společnosti. Někteří novináři se silnou vírou mají pocit, že by mohli být odsouzeni, kdyby informovali o příbězích týkajících se jejich víry nebo náboženství, které by mohly poškodit jejich pověst.

Dalším důvodem bylo, že víra a náboženství nejsou považovány za hnací sílu pro zapojení čtenářů, a proto redakce nepodporují články na toto téma, pokud nevyvolávají kontroverzi, nesouhlas nebo skandál. V neposlední řadě chybí mluvčí z různých náboženství, což také vede k utvrzování stereotypů. Mnoho respondentů z médií uvedlo, že náboženství je často popisováno jako konzervativní nebo extrémní síla.

Zdroj: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=6222