OTEVŘENÝ DOPIS URSULE VON DER LEYEN: POZICE ZVLÁŠTNÍHO VYSLANCE EU PRO NÁBOŽENSKOU SVOBODU JE STÁLE NEOBSAZENÁ

Datum události: 23. září 2022

Pozice zvláštního vyslance EU pro náboženskou svobodu je stále volná. Tato pozice zůstala neobsazena po dobu dvou let, než ji od května do září 2021 krátce zastával Christos Stylianides. Z této funkce odešel, neboť mu byla o pouhých 5 měsíců později nabídnuta jiná pozice. V roce 2022 bylo sděleno, že novým vyslancem bude potvrzen Mario Mauro, ale k dalšímu potvrzení nedošlo. Dne 23. září 2022 napsal Marco Gombacci, analytik EU a zahraničních věcí, otevřený dopis Ursule von der Leyenové, v němž se ptal, proč EU neřadí ochranu náboženské svobody mezi své priority, když má „nepostradatelnou hodnotu pro definování demokracie a právního státu“.

Marco Gombacci v dopise zveřejněném na stránkách CNE.news píše: „Bohužel, po nepotvrzení pana Figela a s ohledem na to, jak krátce tuto funkci zastával pan Stylianides, ztratila EU důležitý prostor. OSN a všechny vyspělejší a právně uvědomělé státy v posledních letech jmenovaly zástupce pro náboženskou svobodu. Proč EU stále nikoho nemá? Proč se rozhodla neinvestovat do tak citlivé a důležité otázky v měnícím se globálním světě, který potřebuje průvodce, a může být tímto průvodcem skutečně Evropan?“

Svůj otevřený dopis uzavírá slovy: „Právě ochrana náboženské svobody je nepostradatelnou hodnotou pro definici demokracie a právního státu a je to role, které se Evropa nemůže vzdát.“

„Proto zde apelujeme na předsedkyni Komise von Der Leyenovou, na odpovědného evropského komisaře Schinase, aby nejen co nejdříve znovu jmenoval zvláštního vyslance pro náboženskou svobodu, ale také posílil jeho roli při realizaci úsilí Společenství v této tak zásadní, ale bohužel tak podceňované otázce.“

Zdroj: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=6227