Nový kontrolní mechanismus francouzských náboženských sdružení pro přístup k dotacím

Země: Francie

Datum incidentu: 4. února 2022

Podle francouzského „zákona proti separatismu“ byl zaveden nový nástroj, jehož cílem je posílit „respektování republikánských principů“. Je to Republikánská Smlouva o závazku (CER), která byla schválena v roce 2020 a musí být podepsána všemi sdruženími, včetně náboženských, aby měly přístup k dotacím. Zatímco Národní rada evangelikálů (CNEF) a Protestantský Evangelický Výbor pro lidskou důstojnost (CPDH) vítají smlouvu, která se snaží zaručit svobodu sdružování a svobodu svědomí, myšlení a náboženství, jakož i boj proti násilí, jsou znepokojeni uplatňováním a interpretací těchto opatření veřejnými orgány nebo správními orgány, protože  „některé pojmy by mohly být nesprávně interpretovány.“

 Během kontroverzní diskuse o tomto novém opatření v roce 2020 učinil ministr vnitra Gérald Darmalnin některá negativní prohlášení proti evangelikálním křesťanům. V rozhovoru pro C News, řekl: Evangelikálové jsou velmi důležitým problémem. Zjevně ne stejné povahy jako islamismus, který způsobuje teroristické útoky a úmrtí.” A den předtím uvedl rozhlasovému vysílání France Inter: „Nemůžeme diskutovat s lidmi, kteří odmítají psát na papíře, že zákon republiky je nadřazen zákonu Božímu.”

CER uvádí, že sdružení musí „přijmout sedm závazků: respektování zákonů republiky; svoboda svědomí, svoboda členů sdružení; rovnost a nediskriminace; bratrství a prevence násilí; úcta k důstojnosti osoby; a úcta k symbolům republiky.”

CNEF a CPDH uvedly, že musí zůstat ostražití ohledně podmínek uplatňování a interpretace těchto nových opatření veřejnými orgány nebo správními orgány”, protože „některé pojmy, jako je zneužívající proselytismus nebo svévolné vyloučení, by mohly být nesprávně interpretovány. Možnost správního odvolání není vyloučena, pokud veřejné orgány odmítnou poskytnout finanční podporu”.

„Voláme po společnosti důvěry a ne nedůvěry,” uzavírá prohlášení.

Několik dalších skupin pro lidská práva vyjádřilo své obavy nebo nesouhlas s tímto kontrolním mechanismem, protože by to mohlo ohrozit svobodu náboženského vyznání.