OXFORDSKÁ UNIVERZITA LITUJE POŘÁDÁNÍ KŘESŤANSKÉ AKCE

Země: Spojené Království

Datum incidentu: 22. září 2021

Wilberforce Academy (Křesťanský seminář) pořádá své kurzy na různých Oxfordských vysokých školách již mnoho let. Letos se však Worcester College, kde se seminář konal, omluvila za to, že hostila tuto událost “která způsobila značné potíže”,  jak bylo zveřejněno ve studentských novinách “The Tab”.

Jak zveřejnily Křesťanské zprávy, Tim Dieppe z Christian Concern hovořil o vyvolané kontroverzi: ‚‚Je to týdnová akademie pro mladé lidi, intenzivní rychlokurz křesťanského pohledu na svět, probrání nějaké historie, některých problémů, tlaků, kterým křesťané dnes v naší zemi čelí. Jednoduše vyzývá křesťany k tomu, aby byli lépe informováni a lépe vybaveni, aby se skutečně postavili za evangelium a naši víru ve více a více antikřesťanské nebo post křesťanské kultuře, ve které žijeme.‘‘ 

Byl překvapen omluvami, které Vysoká škola udělala ohledně semináře, když ‚‚zaměstnanci neměli žádné stížnosti, milovali jsme je, oni milovali nás. Říkali věci jako, “vraťte se prosím příští rok znovu”.‘‘ Dieppe odsuzuje tuto situaci je součást “rušení kultury”. ‚‚Myslím, že jsme opravdu v jakési kultuře, kde se lidé bojí toho, co chtějí říct, což je ve skutečnosti stále více totalitnější. Aby lidé měli svobodnou a otevřenou demokracii, musí být schopni říci, co si myslí, debatovat a diskutovat o ní. A když lidé autocenzurují to, čemu skutečně věří, nemůžete ve společnosti vést otevřenou a svobodnou debatu.‘‘

Organizace Akademie Wilberforce byla zklamaná, že se o tom dozvěděla z médií. ‚‚Právě jsme slyšeli prostřednictvím tisku a pěti našich studentských skupin, že se omluvili za pořádání. Nic nám k tomu neřekli a jsme velmi překvapeni, protože veškerá komunikace byla velmi pozitivní a velmi vděčná.‘‘

Zdá se, že stížnosti proti této události byly způsobeny jedním z řečníků, Mikem Davidsonem, který je “pro konverzní terapie”. Tim Dieppe to vyvrací: ‚‚Mike Davidson sám neříká, že praktikuje konverzní terapii. Ale to, co dělá je, že pokud někdo chce pomoci s nechtěnými sexuálními atrakcemi nějakého druhu, bude s ním o tom mluvit.‘‘ Další problematickou otázkou byla diskuse zařazena do programu o “povaze islámu”, která byla považována za islamofobní.

Fiona Bruce MP negativne komentovala zrušení Wilberforce Academy: ‚‚… Wilberforce Academy se koná na Oxbridge vysokých školách posledních 11 let. Vlastně jsem hovořila na jedné z jejích konferencí; studenti, kteří se konference účastní, jsou seriózní mladí lidé, kteří se snaží informovat o problémech dne. Musíme to podporovat, ne rušit.‘‘ (Christian Concern)

Premier kontaktoval Worcester College v Oxfordu kvůli komentáři.

V roce 2018, Wilberforce Academy čelila podobné situaci, protože jim nebylo dovoleno hostit Christian Concern, který byl viděn jako ‚‚skutečná hrozba pro fyzickou a duševní bezpečnost studentů.‘‘ Mluvčí vysoké školy uvedl, že ‚‚odpor Christian Concern vůči potratům, islámu a právům LGBTQ+‘‘ by vedl k protestům, a proto požadovali ‚‚dodatečné náklady na zabezpečení‘‘. Více informací: PremierChristian

V článku, který napsala Ramsha Afridi, kritizovala postoj Univerzity a poznamenala ironii, že taková ‚‚respektovaná vzdělávací instituce a mistr intelektuální přísnosti a svobody projevu‘‘, vzala kritiku proti této události tak vážně, předtím, než podstoupila faktické šetření. Podle autorky, ‚‚ještě chabější, je to, že žádný ze studentů, kteří si stěžovali, se nezúčastnil dotyčného semináře.‘‘ Dalo by se tedy namítnout, že pravděpodobně učinili rozsáhlý předpoklad toho, co bylo řečeno o islámu během akce – a to je příklad zrušení kultury v nejhorším provedení.

Co je to Wilberforce Academy? 

Wilberforce Academy je týdenní intenzivní rezidenční program zaměřený na studenty a mladé profesionály s vášní sloužit Ježíši Kristu v různých povoláních, včetně práva, politiky, vzdělání, médií, umění, zdravotnictví, ministerstva a podnikání.

Naším cílem je, aby naši delegáti byli připraveni pro službu srdce, Kristus byl centrem vedení v jejich společenstvích, kostelech, a jejich pracoviště byly vybaveny robustním biblickým rámcem, který řídí jejich myšlení, modlitby, a aktivitu při řešení problémů, kterým čelí naše společnost.

PremierChristia