SKOTŠTÍ MINISTŘI BYLI KRITIZOVÁNI ZA HLEDÁNÍ DIALOGU MEZI PRO-LIFE A PRO-CHOICE SKUPINAMI

Země: Spojené Království

Datum incidentu: 27. Dubna 2022

Skotští ministři uvedli, že plánují prozkoumat možnosti mediace s pro-life aktivisty ohledně „nárazníkových zón“ kolem potratových klinik. Podle zápisu z únorové schůzky o potratových nárazníkových zónách požádalo Centrum pro dobré vztahy o zapojení „všech zainteresovaných stran, nejen těch, které jsou přímo zapojeny do samotného konfliktu“. Na hlavu ministrů se snesla kritika za plán, jehož cílem je pochopit „problémy a perspektivu ze všech stran.“

Aktivisté za „nárazníkové zóny“ obvinili vládu, že „již nedokázala zajistit, aby občané měli přístup ke zdravotní péči, aniž by čelili obtěžování.“ Skotská vláda se rozhodla „prozkoumat možnost dialogu,“ ale zástupci zdravotnických rad tvrdili, že bude „obtížné najít společnou řeč.“

V zápisu ze schůzky se uvádí: „Celkově se skupina zamyslela nad tím, že porozumění problémům a pohledům všech stran může být samo o sobě užitečným výsledkem… Bylo dohodnuto, že generální tajemník prozkoumá možnost dalšího dialogu se členy skupiny a Centrem pro dobré vztahy, případně se nejprve podívá na zkušební rozsahy na jednom místě.”

Lucy Grieve z „Back Off Scotland“, která chce „nárazníkové zóny“, řekla: „Jelikož ministryně zahraničí minulý týden sdělila, že „co nejdůrazněji odsuzuje“ tento typ obtěžování, „je znepokojující, že chtějí navázat dialog se skupinou, která, jak uvádí 40 dní pro život, chce ‚ukončit metlu potratů‘.“