Nejméně 15 katolíků zemřelo při útoku během mše v Burkině Faso

26.2.2024

Nejméně 15 lidí bylo zabito při útoku ozbrojenců na katolíky, shromážděné na nedělní mši ve vesnici Burkina Faso 25. února. Dvanáct katolíků bylo mrtvo na místě činu ve vesnici Essakane, další tři zemřeli při ošetřování ve zdravotním středisku a další dva byli zraněni, podle prohlášení biskupa Laurenta Birfuoré Dabiré z diecéze Dori v severní Burkině Faso, která zahrnuje Essakane. „Za těchto bolestných okolností vás zveme, abyste se modlili za věčný odpočinek těch, kteří zemřeli ve víře, za uzdravení raněných a za útěchu zarmoucených srdcí,“ uvedl biskup v prohlášení, napsaném ve francouzštině a sdílel jménem biskupa otec Jean-Pierre Sawadogo, generální vikář diecéze. „Modlíme se také za obrácení těch, kteří nadále rozsévají smrt a zpustošení v naší zemi. Kéž naše úsilí o pokání a modlitby během tohoto postního období přinese mír a bezpečí naší zemi Burkina Faso,“ řekl biskup.

Podle AP se k útoku nepřihlásila žádná skupina, ale z jeho spáchání jsou podezřelí džihádisté, kteří podobné násilí páchali. Křesťané v Burkině Faso jsou v posledních letech stále častěji terčem teroristických skupin uprostřed politických a společenských otřesů. Burkina Faso se nachází v africkém regionu Sahel, který odděluje severní Afriku od subsaharské Afriky a má jednu z největších křesťanských komunit v regionu.

Aid to the Church in Need, katolická organizace, která pomáhá církvi v místech, kde jsou katolíci ohroženi pronásledováním a chudobou, poznamenává, že západoafrický národ byl dlouho „považován za příklad mírového soužití mezi náboženstvími“. Z jeho 21 milionů obyvatel je asi 25 % křesťanů a 60 % muslimů. „Od roku 2015 se však severní a východní části země staly ohniskem násilných extremistů,“ uvádí Aid to the Church in Need a dodává, že „Burkina Faso je nyní hlavním dějištěm džihádistického teroru v Sahelu,“ pásu savany, který se klene po celé Africe od Atlantského oceánu po Rudé moře. Násilí a nepokoje, které eskalovaly po dvou převratech v roce 2022, vedly k tomu, že více než 1 milion lidí opustilo své domovy, farnosti a školy a děti byly násilně naverbovány, aby se staly dětskými vojáky.

K útoku z 25. února došlo týden poté, co biskupové Burkiny Faso veřejně vyjádřili znepokojení nad „situací přetrvávající nejistoty“ v prohlášení, vydaném 18. února, na konci jejich týdenního plenárního shromáždění v diecézi Kaya. „Celkově asi třicet farností a jejich přidružené struktury (presbytáře, náboženské komunity, zdravotnická a vzdělávací zařízení atd.) zůstávají uzavřeny nebo nepřístupné,“ uvedla podle více zpráv Katolická biskupská konference Burkiny a Nigeru v prohlášení. „Důsledkem toho je na některých místech úpadek sociálně-ekonomických děl, kauzalizace pastoračních pracovníků, zbídačování obyvatelstva zejména v postižených oblastech a pokračující fenomén vnitřně vysídlených osob, který způsobuje sociodemografické otřesy v škodlivém sociálním klimatu,“ stojí v prohlášení.

Katolickou biskupskou konferenci Burkiny a Nigeru v současnosti vede biskup Dabiré z Dori.

Zdroj: https://www.catholicregister.org/home/international/item/36483-at-least-15-catholics-dead-in-attack-during-mass-in-burkina-faso

Foto: OSV News photo/Joe Penney, Reuters