Rozsáhlá studie zjistila 1000 případů sexuálního zneužívání ve švýcarské katolické církvi od poloviny 20.století

14.9.2023


ŽENEVA (AP) – Rozsáhlá, rok trvající, studie o sexuálním zneužívání katolickými kněžími a dalšími ve Švýcarsku, odhalila skandál zneužívání více než tisíce případů od poloviny 20.století .
Až na několik výjimek byli obvinění z provinění všichni muži. Téměř tři čtvrtiny zkoumaných dokumentů ukázaly, že sexuální zneužívání se týkalo nezletilých. Zpráva, kterou nechala vypracovat Švýcarská biskupská konference, vedená dvěma historiky z Curyšské univerzity, nabízí hluboký pohled na sexuální zneužívání a obtěžování, které v posledních desetiletích zmátlo katolickou církev po celém světě – obrátilo životy mnoha obětí a jejich rodin a kazí image církevní instituce.


Autoři v prohlášení uvedli, že ve švýcarské církvi identifikovali 1002 „případů sexuálního zneužívání“, včetně obvinění proti 510 lidem. Zneužívání, psali, postihlo 921 lidí. „Zjištěné informace jsou jistě jen špičkou ledovce,“ uvedly v prohlášení historici Monika Dommann a Marietta Meier. Mezi dalšími zjištěními více než polovina – 56 % – případů sexuálního zneužívání zahrnovala muže nebo chlapce. Přibližně 39 % obětí byly ženy nebo dívky, zatímco získávání zdrojů neumožňovalo, aby bylo zbývajících 5 % procent identifikováno podle pohlaví, uvádí studie.


Badatelé prozkoumali tisíce stránek tajných dokumentů, které shromáždily církevní úřady od poloviny 20. století. Řekli však, že mnoho zdrojů informací nebylo plně prostudováno. Citovali některé případy, kdy byly dokumenty zničeny, aby zakryly jakékoli údajné protiprávní jednání. Studie uvedla, že ke zneužívání dochází po celé zemi. Více než polovina případů se stala během pastorační péče a asi 30 % se stalo na místech, jako jsou školy, domovy a internáty. Některé incidenty se staly během zpovědí nebo konzultací. Vědci zjistili, že mnoho případů bylo „skryto, zakryto nebo bagatelizováno“. „Církevní představitelé běžně převáželi obviněné a odsouzené duchovní, někdy dokonce do zahraničí, ve snaze vyhnout se sekulárnímu trestnímu stíhání a zajistit přeřazení na duchovní stíhání,“ napsali. Tím byly zájmy katolické církve a jejích vůdců postaveny před blaho a ochranu farníků.


Švýcarská biskupská konference, která v neděli oznámila Vatikánem nařízené vyšetřování sexuálního zneužívání ve Švýcarsku, a dvě další náboženské skupiny ve společném prohlášení uznaly, že pro boj proti takovému zneužívání nebylo uděláno dost. „Jako církevní instituce neseme velký díl odpovědnosti za to, že tolik lidí v srdci Církve bylo obětí zločinů a často trpělo následky na svých životech, na nich samotných, na svých vztazích, na svém soukromém a profesním rozvoji, utrpěla jejich důvěra v Boha, v život,“ řekli. Členové církevní hierarchie „musí čelit této vině“ a nezbytným následkům, dodali.


Práce budou pokračovat: Biskupská konference a její partneři uvedli, že tým výzkumníků obdrží dalších 1,5 milionu švýcarských franků (asi 1,7 milionu USD) na další pokračování studie do roku 2026. Ve své zprávě vědci uvedli, že velvyslanectví Svatého stolce ve Švýcarsku nebo nunciatura zamítlo jejich žádost o přístup do svých archivů. Zaznamenali „hlavní překážky“, když se pokoušeli nahlédnout do archivů ve Vatikánu samotném – a vyzvali k lepšímu přístupu v budoucnu. „Papež a kardinálové dnes tvrdí, že si chtějí posvítit (na toto téma), ale nadále odmítají přístup do archivů nunciatury a Vatikánu,“ řekl Jacques Nuoffer, šéf švýcarské podpůrné skupiny pro lidi, kteří byli zneužíváni v náboženském kontextu, řekl na tiskové konferenci v Curychu, kde byla zpráva prezentována.


Svatý stolec dlouho odmítal otevřít osobní spisy externím vyšetřovatelům a obecně byl chráněn před tím, aby k tomu nebyl nucen v případech zneužívání předvoláním, protože je suverénním státem podle mezinárodního práva. V posledních letech bylo učiněno několik výjimek. Vatikán sdílel archivy staré desítky let o zvláště závažných případech zneužívání ve francouzské katolické církvi a otevřel své archivy pro interní vyšetřování zneuctěného bývalého kardinála Theodora McCarricka.
Zpráva představuje poslední pokus národní biskupské konference poskytnout historické zúčtování se zneužíváním, o kterém hierarchie věděla po desetiletí, ale jen zřídka podnikla kroky k sankcím. V posledních letech takové národní zprávy v zemích, jako je Německo a Francie, vyvolaly požadavky na odškodnění obětí a podnítily výzvy k potrestání biskupů, kardinálů a řeholních představených, kteří toto zneužívání kryli.

Zdroj: https://religionnews.com/2023/09/14/sweeping-study-finds-1000-cases-of-sexual-abuse-in-swiss-catholic-church-since-mid-20th-century/
Foto: Urs Flueeler/Keystone via AP, File