ROZSÁHLÝ VANDALISMUS A ZNESVĚCENÍ SCHÖMBERSKÉHO KOSTELA

Země: Německo

Datum incidentu: 29. května 2022

Katolický kostel svatého Josefa v Schömbergu zažil 29. května rozsáhlý vandalský útok. Po celé podlaze byly rozházeny papírové ručníky a jeden byl použit k uhašení věčného světla. Oltářní plachta byla znečištěná a zmačkaná, a důkazy naznačovaly, že se po oltáři chodilo. Neznámý vetřelec se také vymočil do křtitelnice. Ti, kteří se o kostel starají, byli incidentem šokováni.

Christoph Eck, člen farní rady řekl: „Vnímám to jako rasistický útok na naši náboženskou komunitu. Močení do křtitelnice je vážným přestupkem. Neúcta a nerespektování naší křesťanské katolické víry. Je to podobné znesvěcení hrobů nebo znesvěcení židovských symbolů v synagoze.“