Veřejná správa může zakázat náboženské symboly v práci

28.11.2023

Rozsudek Evropského soudního dvora (ESD) z 28. listopadu rozhodl, že zavedení přísné neutrality ze strany veřejné správy k vytvoření „neutrálního administrativního prostředí“ zákazem používání viditelných náboženských symbolů lze ospravedlnit. Soudní dvůr uvádí, že členské státy mají volnost při navrhování politik neutrality, ale tyto cíle musí sledovat důsledně a přiměřeně. Tento koncept „přísné neutrality“, který je vnímán jako protiklad k viditelným náboženským symbolům, vyvolává obavy o náboženskou svobodu.

Rozsudek ESD vyplývá ze sporu iniciovaného muslimskou zaměstnankyní belgického magistrátu. Pracovala převážně bez veřejného kontaktu a v roce 2021 požádala o nošení ḥijābu (islámského šátku) na svém obecním pracovišti. Její žádost však obecní rada zamítla z důvodu neutrality na pracovišti. Později magistrát přijal pravidlo vyžadující „přísnou neutralitu“, které zakazovalo všem zaměstnancům vykazovat viditelné známky náboženského nebo filozofického přesvědčení. Zaměstnankyně tvrdila, že její náboženská svoboda byla porušena, a podala proti rozhodnutí stížnost. Soud vyjádřil obavy z možné diskriminace a požádal Evropský soudní dvůr (ESD) o objasnění, zda může veřejná správa prosadit úplný zákaz nošení náboženských znaků zaměstnanců, a to i pro zaměstnance bez interakce s veřejností, a zda takové pravidlo může diskriminovat zejména proti ženám.

ESD ve svém rozsudku, zveřejněném dne 28. listopadu odpověděl, že přísná politika neutrality prosazovaná vůči zaměstnancům veřejné správy, pokud má za cíl vytvořit zcela nezaujatou administrativní atmosféru, může být považována za objektivně oprávněnou z důvodu platného účelu, a to i pro zaměstnance, kteří nekomunikují s veřejností.

Toto rozhodnutí je v souladu s předchozí judikaturou EJC, když například loni rozhodl, že soukromé společnosti mohou zakázat náboženské symboly v práci. Existuje obava, že tato rozhodnutí představují škodlivý precedens proti náboženské svobodě na pracovišti. Křesťanské organizace a církve se také obávají, že tento nedávný rozsudek povede k tomu, že křesťanským věřícím bude zakázáno nosit na pracovištích veřejné správy symboly, jako jsou přívěšky kříže.

Zdroj: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=7081

Foto: You Owen on Unsplash