Západ nepovažuje náboženství za základní právo

29.6.2023

Nárůst náboženského pronásledování může vést přímo k západním zemím, které upřednostňují ekonomické zájmy před lidskými právy, uvádí se v nejnovější zprávě organizace Aid to the Church in Need (ACN) o náboženské svobodě.

Zpráva konstatuje, že mezinárodní společenství stále méně reaguje na zvěrstva páchaná „strategicky důležitými“ režimy, jako jsou Čína a Indie, a že státy jako Nigérie a Pákistán unikají mezinárodním sankcím a jiným trestům za porušování náboženské svobody svých vlastních občanů. Výsledkem je rostoucí kultura beztrestnosti v zemích, kde náboženské menšiny trpí nejbrutálnějšími formami pronásledování.

Marie Claude Lalonde, kanadská ředitelka ACN, uvedla, že nečinnost je důsledkem toho, že Kanada a západní země nevnímají svobodu náboženského vyznání jako základní lidské právo. Podle ní mají obchodní a ekonomické vztahy přednost před svobodou vyznání a dalšími lidskými právy, což vysvětluje neochotu řešit tuto otázku s autoritářskými vůdci.

„Náboženská svoboda je (v západním světě) řazena na druhé místo mezi lidskými právy,“ řekla. „Důvodem mlčení kolem této otázky není ani tak nedostatek informací, ale ekonomické důvody. Například obchodní a hospodářské vztahy se zeměmi, jako je Čína a Indie, mají přednost před lidskými právy.“

Marcela Szymanski, vedoucí oddělení mezinárodní advokacie ACN a editorka a vedoucí redaktorka Zprávy o náboženské svobodě, souhlasí s Lalonde, že autokratičtí vůdci, kteří porušují svobodu myšlení, svědomí a náboženství, nejsou postaveni před soud kvůli ekonomické moci, kterou disponují.

Samotná zpráva, která má 900 stran a byla zveřejněna v šesti jazycích, představuje podrobný obraz – slovy, čísly a obrázky – alarmujícího trendu, který by mohl destabilizovat velké části světa a prohloubit utrpení 4,9 miliardy lidí v 61 zemích, kde je běžně porušováno právo na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení.

Klíčovým poselstvím zprávy je, že ve světě, který se potýká s důsledky pandemie COVID-19, války na Ukrajině a četných hospodářských krizí, se nejen zvýšil počet a závažnost porušování práv, ale autoritářské vlády a nestátní subjekty – povzbuzené mezinárodní nečinností a strachem či apatií občanů – provádějí beztrestně závažné činy náboženského pronásledování.

Sborník, který ACN vydává každé dva roky, je jedním z klíčových zdrojů informací pro širokou veřejnost i pro tvůrce mezinárodní politiky a využívá ho i papež František, aby měl o této problematice přehled.

Szymanski se podělila o své osobní zkušenosti z jednání s vedoucími představiteli v různých hlavních městech, kteří jí výslovně sdělili, že mezinárodní náboženská svoboda pro ně není politickou prioritou.

„Náboženská negramotnost není omluvou,“ řekla.

„Velké množství občanů může požádat svého ministra zahraničních věcí, aby vyvinul tlak na autokraty, aby přestali porušovat právo lidí na svobodu vyznání. Účinným způsobem, jak vyvinout tlak na ministryni zahraničních věcí, je přimět vaše volené zástupce, aby snížili její rozpočet, pokud v této věci nebude jednat.“

Szymanski dodal, že lidé se také mohou zapojit do pomoci obětem náboženského pronásledování a přírodních katastrof ve spolupráci se svou církví.

Celou zprávu si můžete přečíst na adrese acninternational.org/religiousfreedomreport/.
Zdroj: https://www.catholicregister.org/home/international/item/35685-west-doesn-t-view-religion-as-basic-right-report

Foto: unsplash.com