ZPRÁVA OSN PROTI DISKRIMINACI NAVRHUJE OMEZIT NÁBOŽENSKOU SVOBODU

25.6.2023

Takzvaná zpráva OSN o SOGI, která byla zveřejněna 15. června, navrhuje omezit svobodu svědomí a náboženskou svobodu, aby se zabránilo diskriminaci LGBT komunity. Národní rada evangelikálů Francie (CNEF) vyjádřila ve svém prohlášení obavy z důsledků této zprávy, kterou podpořila také Světová evangelikální aliance a Evropská evangelikální aliance.

Kostarický právník Victor Madrigal-Borloz, který pracuje pro OSN jako expert na diskriminaci LGBT, podal 21. června zprávu Radě OSN pro lidská práva. Madrigal-Borloz ve své zprávě radě obvinil „náboženské komunity“ z „násilí, diskriminace a vyloučení“ vůči gayům, lesbám, bisexuálům a transsexuálům. Zpráva sice nestanovuje žádnou novou politiku nebo pokyny OSN, ale na základě svých zjištění předkládá doporučení.

I když zpráva nemá přímý právní účinek v členských státech OSN, Světová evangelikální aliance a Evropská evangelikální aliance jsou znepokojeny některými jejími závěry, které mohou vést k omezení náboženské svobody v evropských zemích.

V posledním odstavci organizace uvádějí následující tvrzení:

„Stejně jako Světová evangelikální aliance a Evropská evangelikální aliance se CNEF pevně zasazuje o pluralitní společnost, kde každý může žít v míru v souladu se svým osobním přesvědčením, ať už se týká sexuální orientace, genderové identity nebo náboženského přesvědčení.Je také proti jakékoli formě násilí nebo diskriminace. Chceme tak, aby se základní svobody vzájemně obohacovaly, a nikoli omezovaly.“

Arielle Del Turco, ředitelka Centra pro náboženskou svobodu při sociálně konzervativní organizaci Family Research Council, považuje tuto zprávu a její prezentaci Madrigovou-Borlozovou rovněž za hluboce znepokojující. Poukázala na jednu část zprávy OSN nazvanou „nenávistné projevy a podněcování“, která obsahuje diskusi o tom, jak náboženské komunity diskutují o tématech LGBT. „Například když křesťanské komunity mluví o hříchu podle svého výkladu Bible, je to pro tyto LGBT aktivisty, kteří nyní řídí OSN, problém,“ řekla.

Zdroj: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=6850

Foto: unsplash.com