Náboženští představitelé žádají USA o uvalení sankcí na vietnamské vládní úředníky

23.5.2023, Vietnam

Náboženští představitelé ve Vietnamu požádali vládu USA, aby potrestala vietnamské úředníky, zapojené do aktivit, spojených s náboženským pronásledováním, a vyzvali k využití globálního Magnitského zákona k postihu osob zapojených do porušování lidských práv.

Zástupci vietnamské mezináboženské rady se ve čtvrtek setkali s americkými diplomaty a úředníkem americké komise pro mezinárodní náboženskou svobodu v pagodě Giac Hoa v Ho Či Minově Městě.

Představitelé katolicismu, buddhismu, buddhismu Hoa Hao, kaodaismu a protestantismu vyzvali Bidenovu administrativu, aby využila zákona z roku 2016, pojmenovaného po ruském protikorupčním informátorovi, který Spojeným státům umožňuje zmrazit majetek zahraničních vládních úředníků a zakázat jim vstup do USA.

Začátkem týdne kritizovalo americké ministerstvo zahraničí porušování náboženské svobody ve Vietnamu a ve výroční zprávě uvedlo, že právní rámec země „poskytuje významnou vládní kontrolu nad náboženskými praktikami“.

Vietnamské zákony také „obsahují nejasná ustanovení, která umožňují omezování náboženské svobody v deklarovaném zájmu národní bezpečnosti a společenské jednoty“, uvádí se ve zprávě International Religious Freedom Report z roku 2022, která poskytuje přehled o stavu náboženské svobody v téměř 200 zemích a územích po celém světě.

Vietnamské ministerstvo zahraničních věcí ve čtvrtek zprávu odmítlo s tím, že „postrádá objektivitu“.

Dodržování zákonů ve Vietnamu zahrnuje registraci náboženství u vlády. V současné době vláda uznala 36 náboženských organizací patřících k 16 náboženstvím, mezi něž patří buddhismus, katolicismus, protestantismus, kaodaismus, buddhismus Hoa Hao, islám a baháismus.

Organizace, patřící k neuznaným náboženstvím, nemohou svobodně působit. Hanoj považuje neregistrované skupiny za nelegální a orgány činné v trestním řízení těmto skupinám brání ve schůzkách nebo v provádění náboženských rituálů či obřadů.

Zdroj:
https://www.licas.news/2023/05/23/religious-leaders-ask-us-to-sanction-vietnamese-government-officials/

Foto Mark Z. Saludes