VELKÁ BRITÁNIE: MUŽ PŘIŠEL O PRÁCI KVŮLI SVÉ VÍŘE

14.7.2023, Spojené království

Již v roce 2019 Ngole vyhrál „přelomový“ případ týkající se svobody projevu během svých studií na Sheffieldské univerzitě. V roce 2015 mu bylo pozastaveno pokračování ve studiu sociální práce kvůli příspěvku na Facebooku, v němž uvedl, že věří, že manželství je svazek mezi mužem a ženou. Poté, co toto pozastavení zpochybnil, však vyhrál spor o svobodu projevu a odvolací soud rozhodl, že „pan Ngole by nikdy nikoho nediskriminoval“ kvůli svým osobním názorům. Soud rozhodl, že „pouhé vyjádření náboženských názorů na hřích nemusí nutně znamenat diskriminaci“ a Ngole mohl dokončit studium a získat kvalifikaci sociálního pracovníka.

Poté se Ngole úspěšně ucházel o práci v organizaci Touchstone Support v Leedsu, která se zabývá duševním zdravím, ale poté, co se dozvěděla o předchozím případu, byla tato nabídka práce stažena. Společnost, kterou podporuje lobbistická skupina LGBT Stonewall, požádala pana Ngoleho, aby prokázal závazek „přijímat a prosazovat práva LGBT+“. Pan Ngole sdělil listu Mail on Sunday, jak byl společností Touchstone dotazován na své křesťanské hodnoty: „Byl to útok na mou víru. Sice mě neoznačili za homofoba, ale vykreslili mě jako někoho, kdo nemá rád lidi z LGBT komunity a hodlá jim ublížit. Byl jsem z toho rozrušený. Takový já jako křesťan nejsem. Nikdy bych nikoho nediskriminoval – to je pravý opak toho, co učí Bible.“

Pan Ngole nyní žaluje společnost Touchstone u pracovního soudu, kde se podle zákona o rovnosti za diskriminaci a obtěžování domáhá odškodnění za újmu na citech. Slyšení bude probíhat od 10. do 14. července 2023.

Zdroj: https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=6858

Foto s laskavým svolením Christian Legal Centre.